Kurs allmänlydnad i höst

Vi har fått in önskemål om kurs i allmänlydnad, och vill därför redan nu meddela att det kommer att hållas en sådan i november. Möjlighet att anmäla sig till denna kurs öppnas efter sommaren. Läs mer om vår kursverksamhet här.