Mental

Sammankallande: Sofie Medin, 073-034 13 37

Alla hundägare vill ha en nära och trygg relation med sin hund. De flesta ser sina hundar som familjemedlemmar. Ett gott sätt för att lära känna sin hund och bygga en god relation är via hundens mentalitet.

I rasutvecklingssektorn arbetar vi med frågor som rör hundens mentalitet. Vi informerar vad mentalbeskrivning och andra testformer innebär.

Vi i Nordmaling har som mål att kunna erbjuda 2-4 stycken mentalbeskrivningar (MH) per år, på våran egen bana vid klubbstugan i Olofsfors. Vi har även som mål att kunna erbjuda grundkurser i mentalitet (M1), samt arragera utbildningar av figuranter och testledare (M2) när behovet finns. Länk till Svenska Brukshundsklubben/mental hittar du här.

Under fliken TÄVLINGAR/RESULTAT -aktuella tävlingar hittar du planerade MH samt i vår kalender.

I sektorn sitter:

Sofie Medin sammankallande

Anette Arenborn

Andreas Stolt