Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2022 består av:

  • Anita Hägglund (sammankallande)
  • Hanna Lindgren
  • Lillemor Lindström

Valberedningen nås också via: valberedning@nordmalingsbrukshundklubb.se

Kontakta valberedningen om du vill hjälpa till med klubbens verksamhet!