Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2021 består av:

  • Hanna Lindgren (sammankallande)
  • Lillemor Lindström
  • Anita Hägglund

Valberedningen nås också via: valberedning@nordmalingsbrukshundklubb.se

Kontakta valberedningen om du vill hjälpa till med klubbens verksamhet!