Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2020 består av:

Valberedningen nås också via: valberedning@nordmalingsbrukshundklubb.se

Kontakta valberedningen om du vill hjälpa till med klubbens verksamhet!