Mål och visioner

VISION:
NBHK är en hundklubb för alla,med ett brett utbud av aktiviteter

Ledord: Gemenskap – Öppenhet – Tolerans

Målsättning: 

  • Att marknadsföra NBHK i närområdet; Hörnefors, Nordmaling, Husum och Rundvik.
  • Att erbjuda brett utbud av aktiviteter.
  • Att aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling.