Blanketter

Här finns olika typer av blanketter som kan behövas i klubbens verksamhet. Blanketterna ligger i pdf-format, så att de ska vara enkla att skriva ut.

Köket, stugjour:

Utbetalningar:

Verksamhet inom Studiefrämjandet