HUS-sektorn

HUS – Hundägarutbildninghink

Sammankallande: Jenny Lund, 070-304 20 42

Hundägarutbildningssektorn har till uppgift att verka för att alla hundägare som vänder sig till Svenska Brukshundklubben ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning av god kvalitet. Dessutom skall hundägarutbildningssektorn arbeta för att medlemmar skall stimuleras till fortsatt verksamhet och utbildning inom förbundet.

Den här sektorn ansvarar för:

  • utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av instruktörer och lärare inom hundägarutbildning, inklusive bruksprov t.o.m. appellklass och lydnadsprov t.o.m. klass II.
  • utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning.
  • utbildning och examination, inklusive utveckling och vidareutbildning, av aktuella funktionärskategorier inom hundägarutbildningen
  • att arrangera kurser och seminarier i syfte att utveckla funktionärer inom hundägarutbildning

Länk till Svenska Brukshundsklubben/kurser hittar du här.