Kurser på gång

Allmänlydnad hösten 2017

Bamse går fotStartade:  6/11.

Kursen är fulltecknad.

Instruktör: Gunilla Eriksson, utbildad allmänlydnadinstruktör av SBK och med stor erfarenhet som instruktör från flera tidigare allmänlydnadskurser.
Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle. Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt och relation mellan hundägare och hund. Genomgångar om hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.

Kursen är uppbyggd efter ’Allmänlydnadspasset’ där vissa bestämda moment ingår som t.ex. passivitet, inkallning, kvarsittande, tyst i bilen, gå fint i koppel och hantering. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål. Kursen avslutas med en kontroll av alla momenten i ’Allmänlydnadspasset’ och hundägaren ska ha fått kunskap om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till den ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.