Rökförbud

Med hänvisning till den nya lagen som trädde i kraft 1 juli 2019 har beslut fattats av styrelsen att endast tillåta rökning på anvisad plats. Rökförbudet gäller på hela vår anläggning, skyltar med hänvisning finns. SKK:s rökförbudspolicy finns här.