Bli medlem

Bli medlem:

För att bli helbetalande medlem i NBHK skickar du in din medlemsansökan här.
För att bli delbetalande medlem/familjemedlem skickar du in din medlemsansökan här.

Betala in din medlemsavgift på bankgiro 5810-1213

Som meddelande är det viktigt att du skriver ditt fullständigt namn och om det gäller hel el delbetalande medlem.

Kostnader:
Helbetalande medlem: 535 kr/år
Delbetalande medlem: 135 kr/år
Ungdomsmedlem upp till 25 år: 465 kr/år

 

Om du redan är medlem i rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben eller annan lokal Brukshundklubb.
Familjemedlem (boende på samma adress): 135 kr/år. Uppge huvudmedlemskapsnumret i anmälan.

För att försäkringen skall gälla om det händer något när ni går på kurs hos NBHK måste medlemsavgiften vara betald. Detta gäller även för alla medföljande personer ur hundens familj. För att få lösa familjemedlemsskap krävs ett helbetalt medlemsskap i NBHK eller delmedlemsskap och helbetalt medlemskap i annan SBK-klubb. En person betalar alltså ”fullt pris” 535 kr och andra medföljande familjemedlemmar boende på samma adress betalar 135 kr/person.