Medlemskap

För att bli medlem ska du:

  1. Fylla i formuläret som du hittar här.
  2. Betala medlemsavgiften (se nedan) till bankgiro 5810-1213.
  3. När din medlemsavgift kommit in kommer du att få en bekräftelse från vår kassör via mejlen.

Ordinarie medlemskap 510:-

Medlemsavgiften består av förbundsavgift 400:-och lokal avgift 110:-.  Om du vill vara medlem i flera klubbar betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap 110:-

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap 600:-

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 490:- per år plus lokal avgift 110:-. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Huvudmedlem 300:- Syskonmedlem 150:-

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Nordmalings brukshundklubb har tyvärr ingen egen lokal hundungdomsklubb. För att välja ungdomsmedlemskap måste du bli medlem i  Sveriges Hundungdom (SHU).  Först väljer du lokal hundungdomsklubb, exempelvis Umeå, och sedan väljer du lokal brukshundklubb Nordmaling. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se.

Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben.

Medlemsavgiftens olika delar

Medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben består av en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter. Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften till lokalklubben, Nordmalings brukshundklubb. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.