Vårt förhållande till hunden

Hur gör vi när vi tränar våra hundar? Vilka skyldigheter har vi gentemot hundarna, andra hundägare och samhället i övrigt? SBK har utarbetat en policy som är viktig för oss medlemmar att läsa och begrunda. Policyn hittar du här.