Välkommen till hundmarschen!

Tisdagen den 13 september kl. 18:30 så träffas vi på Nordmalings brukshundklubb och går en slinga på ca 5km tillsammans. Under slingans gång kommer det att finnas olika stationer med aktivering.

Klubben bjuder på fika.

Tanken är att vi går 5km tillsammans och sedan kan man gå 5km en annan dag själv. Man kan anmäla sig på Svenska brukshundklubbens (SBK) hemsida för att få en pin och diplom. Det finns också möjlighet att ladda ner en app med quisfrågor samt möjlighet att ge ett valfritt stöd till Cancerfonden.

Läs mer på SBK:s hemsida https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/upp-och-hoppa/hundmarschen/

Hjärtligt välkomna!

VId frågor kontakta Maria Bylund mbylund67@gmail.com alt 070-60 30 262