Unghundskurs, kort kurs i allmänlydnad

Unghundskurs en kort kurs på tre tillfällen för dig som vill komma igång med vardagslydnaden.

Kursstart 10/4 klockan 10:00.

Instruktör Viktoria Hedström

Anmälningsformulär via länk  Unghunden

Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle.  Det är allmänlydnaden som tar er genom hundens olika utvecklingsfaser på ett bra sätt. Under denna kurs kommer vi främst arbeta med kontakt mellan hund och förare, gå fint i koppel, hundmöten, hantering.

Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt samt relation mellan hundägare och hund. Information om hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.

Viktigt att ta med mjukt godis och leksak till hunden vid kurstillfällena.