Starta en kurs (studiecirkel)

Detta formulär är enbart för dig som ska hålla i en kurs för föreningens & Studiefrämjandets räkning, eller för dig som av din verksamhetsgrupp fått i uppgift att lägga ut kursen för anmälan.

När du skickat in formuläret kommer anmälningsformuläret till kursen upp på vår hemsida inom 5 arbetsdagar. Deltagarna kan sedan kan anmäla sig via NBHKS:s hemsida, Studiefrämjandets hemsida och på andra ställen där länken sprids.

Kursledaren samtycker till att registreras med namn, adress, personnummer & e-mail i både Studiefrämjandets system och hos föreningen, för att starta en studiecirkel. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Har du skyddad identitet eller av andra skäl inte vill/kan lämna dina personuppgifter så kan du inte använda detta formulär, kontakta oss om så är fallet.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Ett fullständigt personnummer krävs.
Anges i år, månad, dag. Exempel: 20191009. Enbart siffror, inga bindesstreck eller bokstäver.
Ange summa. Har kursen ingen avgift, ange 0 kr.
Ange personens för- och efternamn, telefonnummer och e-mail.
Om du vill så kan du skriva in en studieplan som beskriver vad kursdeltagarna ska lära sig under studiecirkeln. Detta är inte obligatoriskt. Fyller du inte i något här så lägger vi in den standardversion av studieplan som gäller kursens ämne, som upprättats av Studiefrämjandet och föreningen. Studieplanen syns inte på webben utan bara i Studiefrämjandets datorsystem.
Ange om det är olika dagar/tider för träffarna, eller om det är någonting annat som vi behöver veta om.
Skriv här om det är någon särskild information som ska skrivas in i den kallelse (faktura) som deltagarna får före kursstart, om kursen inte är gratis att delta vid.