Sista dagen för den extra nomineringsperioden 15/1!

Valberedningen för NBHK vill informera om att en EXTRA NOMINERINGSPERIOD är utlyst under perioden 15/12–15/1-2023.

Som ni redan vet så är det genom nomineringarna som valberedningen ser vilka personer som
medlemmarna tycker är bra personer för att sitta i styrelsen. Valberedningen lägger sedan sitt förslag
till årsmötet med urval av de nomineringar som inkommit. Med detta vill vi poängtera att alla som
nominerats inte per automatik kommer med i valberedningens förslag.

Som tidigare skickar ni era förslag till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se senast den 15/1 med följande information:
▪ vilken funktion som avses, vilken av styrelseposterna, endast en post kan man nomineras till
▪ namn
▪ en kort presentation av den förslagna
▪ personen ska vara tillfrågad och införstådd i nomineringen av den som nominerar
▪ samt vem som nominerar

Frågor?? Ring eller mejla…
Med vänlig Hälsning och hopp om engagemang
Anita Hägglund (Sammankallande) 070-2306637
Hanna Lindgren
Lillemor Lindström