MH-sektorn

RAS – mentalmental

Sammankallande: Sofie Medin, 073-034 13 37

Rasutvecklingssektorn arbetar med frågor som rör hundens mentalitet. Det innebär att vi ordnar mentalbeskrivningar, utbildar figuranter och testledare samt informerar klubbmedlemmarna om vad mentalbeskrivningar och andra testformer innebär. Nordmalings BHK har som mål att årligen 2-4 st mentalbeskrivningar på vår bana vid klubbstugan i Olofsfors.

Länk till Svenska Brukshundsklubben/mental hittar du här.