Aktuella & kommande kurser

Valpkurs

Ålder: 3 – 6 månader

Kursen ger dig en introduktion i konsten att ha valp i såväl teori som praktik. Hundägare och valp får även goda förutsättningar för fortsatt lärande. Den har som mål att utveckla en god kontakt och relation mellan hundägare och valp. Genomgångar om valpens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos valpen. Kursen ger hundägaren kunskap om valpens behov av aktivering, skötsel samt känna till den ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.

Allmänlydnad 1

Ålder: Från 7 månader

Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle. Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt samt relation mellan hundägare och hund. Genomgångar om hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.

Kursen är uppbyggd efter ’Allmänlydnadspasset’ där vissa bestämda moment ingår som t.ex. passivitet, inkallning, kvarsittande, tyst i bilen, gå fint i koppel och hantering. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål. Kursen avslutas med en kontroll av alla momenten i ’Allmänlydnadspasset’ och hundägaren ska ha fått kunskap om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till de ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.

Allmänlydnad 2

Ålder: Från 10 månader

Förkunskap: Allmänlydnad 1 el. god allmänlydnad (kommer t.ex. på inkallning)

Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa hundens färdigheter i de grundläggande övningarna. Det kan handla om att utveckla störningsträningen, att träna på olika platser i samhället mm, vilket leder till att hunden blir lydig i alla vardagliga situationer. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål och den är en bra början för den som har intresse att i framtiden tävla med sin hund. Hundägaren får även kunskaper om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till de ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.

Aktiveringskurs

Ålder: Från 1 år

Förkunskap: Allmänlydnad 1 el. god allmänlydnad (kommer t.ex. på inkallning)

Aktiveringskurs innehåller ett smakprov på olika moment från den blandade verksamheten som Nordmalings Brukshundklubb erbjuder. Några exempel är Lydnad, Agility, Rallylydnad, Spår, Sök, Rapport och Patrull. Målsättning med kursen är att stimulera hundägare och hund till aktivering. För att ge en god kunskap kring de olika momenten nyttjas instruktörer med olika kompetenser.

Lydnad

Ålder: Från 7 månader

Förkunskap: Varierar

Kursen är riktat till hundägaren som vill tävla i lydnadklass med sin hund. Lydnad är olika moment som hunden ska genomföra med hjälp av röst och/eller handtecken från föraren. Det är fyra olika klasser där svårigheterna ökar succesivt i de olika moment som t.ex. gå fot med och utan koppel, hopp över hinder och inkallning. En kurs i ’Lydnad’ kan erbjudas med olika förkunskaper och målsättningarna och kursen varierar utifrån det.

Bruks

Ålder: Från 10 mån

Förkunskap: Varierar

Kursen är riktat till hundägaren som vill tävla i bruksprov med sin hund. Det finns fem olika specialmoment; Spår, Sök, Rapport, Patrull och Skydd. På tävling ingår ett specialmoment och lydnadsmoment, lydnadsmomenten är samma oberoende av specialmoment. Det är fyra olika klasser där svårigheterna ökar succesivt i både special- och lydnadsmomenten. En kurs i ’Bruks’ kan erbjudas i något av de fem specialmomenten samt tillhörande lydnadsmoment utifrån klass. Detta innebär att förkunskaperna och målsättningarna för en kurs varierar.

 Rallylydnad

Ålder: Från 7 månader

Förkunskap: God allmänlydnad (kommer t.ex. på inkallning och kunna kommando som sitt, ligg, stå med eller utan hjälper).

Kurserna är riktade till de som är nyfiken att prova på men även till de som har målsättning att tävla. I Rallylydnad ska förare och hund genomföra en banan efter skyltar. Utförandet vid varje skylt illustreras med text och bild. Fokus är att träna in de olika övningarna på rätt sätt så steget till tävling inte blir så stort.

Grundkursen innehåller:

Rallylydnadens grunder i tanke och träning, i första hand momenten i nybörjarklass. Tävlingsregler ingår även i kursen. I grundkursen jobbar vi främst med kopplad hund.

Fortsättningskursen innehåller:

Utveckling av samarbetet mellan förare och hund. Träning sker med okopplad hund med inriktning mot de högre klassernas moment. Högerhandling påbörjas.

Tävlingsinriktad kurs innehåller:

Focus mot tävling. Ännu mera högerhandling, kombinationer, rutiner vid tävling m.m.
Skapa en fast bas att stå på som tävlande allt efter eget behov och nivå när det gäller träning inriktning tävling.

Agility

Ålder: Från 1 år

Grundkrav: Inga problem med höfter, armbågar eller rygg.

Förkunskap: Allmänlydnad 1 el. god allmänlydnad (kommer t.ex. på inkallning).

Kurserna är riktade till de som är nyfiken att prova på men även till de som har målsättning att tävla. Agility handlar om att på kortast tid och utan fel ta sig igenom en hinderbana. Hinderbanan består av 15 – 20 st. passager och 10 olika hindertyper. Träningen sker med okopplad hund därför är det viktigt att hunden kan vara lös bland andra hundar och kommer på inkallning.

Grundkursen innehåller:

Hunden tränas så den att den ska kunna utföra alla hinder. Föraren skall få en insikt i hur man bäst tränar sin hund för att undvika skador samt att hunden inte lär sig fel då blir steget till tävling inte så stort.

Agility

Fortsättningskurs innehåller:

Mer hinderträningen men även hur förarens agerande på plan påverkar hunden. Lära föraren att styra (handla) sin egen hund.

Tävlingsinriktad kurs innehåller:

Kursen är riktat till hundägaren som vill tävla i agility med sin hund. Målsättningen är att vidareutveckla ekipagen i sin tävlingskarriär

För frågor gällande kurser och utbud kontakta HUS-ansvarig Jenny Lund.