Allmänlydnadskurs

Kursstart: Måndagen den 28 oktober kl. 19.00

Antal träffar: 10 gånger, övriga datum bestäms vid första kurstillfället.

Deltagare: Begränsat.

Kostnad: 1 200 kr.

Grundkrav: Din hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka och vaccinationen måste vara minst fjorton dagar gammal.

Ålder på hunden: Från 7 månader.

Sista anmälningsdag: 14 oktober.

Instruktör: Gunilla Eriksson som är utbildad allmänlydnadsinstruktör med stor erfarenhet av allmänlydnadskurser.

Kurspresentation: Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle. Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt samt relation mellan hundägare och hund. Genomgångar om hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.

Kursen är uppbyggd efter ’Allmänlydnadspasset’ där vissa bestämda moment ingår som t.ex. passivitet, inkallning, kvarsittande, tyst i bilen, gå fint i koppel och hantering. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål. Kursen avslutas med en kontroll av alla momenten i ’Allmänlydnadspasset’ och hundägaren ska ha fått kunskap om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till de ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär. Anmäl här