Sektorer

BOL – bruksgrenar och lydnadschafer

Sammankallande: Sofie Medin 073-034 13 37

Att träna och tävla i lydnad eller bruksgrenar kan vara ett trevligt sätt att få bra kontakt och göra nåt roligt tillsammans med din hund. På Nordmalings brukshundklubb har du möjlighet att träffa andra och träna tillsammans. Under vår, sommar och höst har vi kvällar med stugöppet, då många medlemmar träffas för att träna tillsammans. Under vintersäsongen brukar vi hyra tider i inomhuslokal, djupsjöhallen så att vi har möjlighet att träna året runt. Vi ger också kurser i lydnad. I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda kurs i bruks. Se mer om detta på vår sida om kurser. Som medlem är du naturligtvis välkommen att träna på klubben när du vill.

HUS – Hundägarutbildninghink

Sammankallande: Jenny Lund, 070-304 20 42

Hundägarutbildningssektorn har till uppgift att verka för att alla hundägare som vänder sig till Svenska Brukshundklubben ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning av god kvalitet. Dessutom skall hundägarutbildningssektorn arbeta för att medlemmar skall stimuleras till fortsatt verksamhet och utbildning inom förbundet.

Den här sektorn ansvarar för:

  • utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av instruktörer och lärare inom hundägarutbildning, inklusive bruksprov t.o.m. appellklass och lydnadsprov t.o.m. klass II.
  • utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning.
  • utbildning och examination, inklusive utveckling och vidareutbildning, av aktuella funktionärskategorier inom hundägarutbildningen
  • att arrangera kurser och seminarier i syfte att utveckla funktionärer inom hundägarutbildning

RAS – mentalmental

Sammankallande: Sofie Medin, 073-034 13 37

Rasutvecklingssektorn arbetar med frågor som rör hundens mentalitet. Det innebär att vi ordnar mentalbeskrivningar, utbildar figuranter och testledare samt informerar klubbmedlemmarna om vad mentalbeskrivningar och andra testformer innebär. Nordmalings BHK har som mål att årligen 2-4 st mentalbeskrivningar på vår bana vid klubbstugan i Olofsfors.

RAS – utställningutstallning1

Sammankallande: Erica Carlsson, 070-677 30 50

Vi försöker att ordna en till två utställningar per år, en officiell för bruksraser och en inofficiell för alla raser. Vi brukar också anordna olika aktiviteter som ringträning handling och pälsvård. Har ni frågor eller förslag på aktiviteter kring utställning så är ni välkomna att höra av er till Erika Karlsson (0930/302 45 , 070/677 30 50, socker@telia.com).

TJH – tjänstehundsixten

Kontaktperson: Vilande (ansvarig sökes)

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation vilket innebär att föreningen har ett uppdrag att rekrytera samt utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Statens Räddningsverk (SRV). Det är medlemmar som utbildar sina privata hundar till Försvarsmaktshund eller Räddningshundar.

Tjänstehundssektorns uppgift är att bedriva denna verksamhet på central-, distrikts-, och lokalnivå. Nordmalings brukshundklubb har en aktiv sektor framförallt när det gäller att rekrytera samt utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. I klubben finns det ett tiotal utbildade ekipage och fyra utbildade instruktörer. Ungefär vart annat år så startas en ny utbildning med huvudinriktning på att utbilda Försvarsmaktshundar med förare till Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna.

Agilityagilityjojo

Sammankallande: Anita Hägglund 070-676 69 82

Agilitysektorn mål med sitt arbete är att utveckla agilityverksamheten och att ge fler medlemmar möjligheten att lära sig och sin hund mera om agility. Vi ger kurser och ordnar både officiella och inofficiella tävlingar. Klubbmästerskapet i agility är ett mycket uppskattat inslag i klubbbens verksamhet.

RallylydnadSONY DSC

Sammankallande: Iren Olofsson, 070-379 49 33

Nordmalings brukshundklubb har en mycket aktiv rallylydnadssektor, som ordnar kurser på olika nivåer, officiella och inofficiella tävlingar.