Regler

Regler vad gäller ståndens storlek, placering och sortiment hittar du på denna sida. I övrigt gäller:

Elvitvaror/ el apparater:
Vi vill att ni ser över era vitvaror/el apparater så att de inte skapar problem för andra knallare under marknaden. De ska vara i sådant skick att de inte utsätter vår elpersonal eller besökare för skaderisk.

Skräp:
I största möjliga mån vill vi att ni tar med er era kartonger/emballage hem igen. Dessa fyller containern fort. De sopor som inte ryms i en svart sopsäck, förväntas att ni tar med er hem igen.

Musik:
Vi vill inte att ni spelar musik för besökarna genom radio, CD spelare eller liknande. Allmänt musikspelande kräver STIM-tillstånd vilket vi inte har.

Toalett:
För knallare finns det toaletter vid lekparken och tivolit. Toaletter för livsmedelsförsäljare: kontakta marknadsansvarig.

Genom att följa dessa regler blir det trevligt för både försäljare och besökare av marknaden!

Frågor?
Ring eller mejla:
076- 800 63 04
marknaden@nordmalingsbrukshundklubb.se