För funktionärer

Nordmalingsmarknad 17-18/7 2020

Nordmalingsmarknad är med ca 15 000 deltagare är en av de viktigaste arrangemangen för klubben att få in pengar till verksamheten.

För att få marknaden att fungera behövs funktionärer (klubbmedlemmar eller andra intresserade) till biljett- och lotteriförsäljning samt städning på lördag vid marknadens slut. Det behövs ca 12 personer/dag för att täcka två pass per dag. Det är viktigt att så många som möjligt hjälper till.

Pass:

  • Fredag 10.00-13.30 och 13.30-17.00
  • Lördag 10.00-13.30 och 13.30-16.00
  • Städning efter marknaden 17.30 – ca 19.00

För att anmäla dig som funktionär kan du antingen

Vi kommer även att ringa runt till medlemmar för att höra oss för om just du kan hjälpa till!!

Ställ upp för klubben!