Kennelhosta i regionen

Det finns fall av kennelhosta i regionen, och vi uppmanar därför alla till extra försiktighet. Hundar som har kennelhosta, misstänkt kennelhosta eller som träffat hundar med kennelhosta får inte vistas på klubben eller delta i klubbens verksamhet. Hundägare med smittade eller sjuka hundar förväntas respektera regler för karantänstid.