Kallelse medlemsmöte

Medlemsmöte

Härmed kallar styrelsen för Nordmalings brukshundklubb alla medlemmar till medlemsmöte
tisdagen den 30 maj kl. 18.30 i klubbstugan NBHK Olofsfors.
Mer information med dagordning för mötet kommer att skickas ut senast 7 dagar innan mötet till
alla medlemmar. Om du har någon punkt som du vill ha med på mötet skicka in den till styrelsen
via vår sekreterare på mail sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se senast den 10 maj, då vi har
styrelsemöte den 11 maj.
Ingen anmälan behövs men om du har någon allergi eller specialkost meddela vår sekreterare
sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se senast den 20 maj, då vi kommer att bjuda på fika.
Efter medlemsmöte så kommer vi att ha en prova på kväll med olika aktiviteter mer information om
det kommer att skickas ut inom kort.

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen NBHK