Information från valberedningen

Hej alla

 

Nu har det åter blivit dags att nominera medlemmar till styrelsen! Senast den 15/12 ska era förslag ha kommit in.

Nominera personer som du vet är intresserad av ett arbete inom styrelsen, det går självklart att ange sig själv som ett förslag till styrelseledamot. Förslagen till lämpliga ”styrelsekandidater” ska skriftligt vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Skicka ditt nomineringsförslag till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se

Förslaget ska ange följande:

  • vilken funktion som avses, vilken av styrelseposterna,
  • namn
  • en kort presentation av den förslagna
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar (personen som blir nominerad ska ha godkänt detta. Personen ska vara tillfrågad och införstådd i nomineringen.)
  • samt vem som nominerar

(Exempel:
”Anna Andersson har godkänt att bli nominerad till suppleantplats.
Anna har haft Golden Retriever och tävlat i flertalet grenar. Är aktiv i klubben sedan 6 år tillbaka och är även intresserad av föreningslivet. Hon vill verka för bredd av aktiviteter och sammanhållning på klubben”.)

Med hopp om delaktighet och ansvarstagande 😊

Valberedningen

Hanna Lindgren (Sammankallande) 072-5138011

Anita Hägglund 070-6766982

Lillemor Lindström 070-6985473

 

Information om valberedningens förslag finns bifogat i brevet som har skickats ut via e-post till alla medlemmar måndag den 15/11.

Vänliga hälsningar

Maria Bylund

Sekreterare Nordmalings brukshundsklubb