Försäljning Spicy Dream

Nu startar vi igång försäljning av Spicy Dream-produkter till förmån för vår klubb. Fina kryddor, oljor och grillsåser, lättsålt inför grillsäsongen. Mycket lätthanterligt system för försäljning. Visningskassar för utlåning kommer att finnas. Försäljningen kommer att pågå från den 17 april och 4 veckor framåt. Vill du hjälpa till att sälja? Skicka din mejladress till Lena Edström, lena.11@telia.com. Har du frågor kan du också ringa till Lena på 070-669 40 88.