Start av övrig aktivitet (annan folkbildning)

Fyll i formuläret för att skicka in din aktivitetsanmälan. Exempel på vad som kan rapporteras är öppna allmänlydnadspass m.m. samt andra aktiviteter som innefattar lärande. Aktiviteter ska rapporteras före de äger rum. Vid frågor kontakta Jennifer Blomberg, vår kontaktperson på Studiefrämjandet.

När formuläret är inskickat får du inom 5 arbetsdagar kontakt med handläggaren på Studiefrämjandet samt en digital närvarolista, så kallad E-lista, att fylla i. Har du inget konto för E-listan sedan tidigare, så skapas det automatiskt i samband med registreringen av formuläret. Du får då inloggningsuppgifter via e-mail. Inloggningssidan för E-listan går även att hitta här.

Ledaren samtycker till att registreras med namn, adress, personnummer & e-mail i både Studiefrämjandets system och hos föreningen, för att starta en annan folkbildningsverksamhet. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Har du skyddad identitet eller av andra skäl inte vill/kan lämna dina personuppgifter så kan du inte använda detta formulär, kontakta oss om så är fallet.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i år, månad, dag. Exempel: 20191009. Enbart siffror, inga bindesstreck eller bokstäver.
Exempel: Agility, brukslydnad, tävlingslydnad etc.
Gör en uppskattning av hur många gånger ni kommer ses, siffran behöver inte vara exakt och kan ändras i efterhand.
Ange vilken lokal/vilka lokaler ni kommer hålla till i.
Ange en kortfattad beskrivning av vad ni kommer göra under aktiviteten.
Om du vill så kan du skriva in en studieplan som beskriver vad kursdeltagarna ska lära sig under studiecirkeln. Detta är inte obligatoriskt. Fyller du inte i något här så lägger vi in den standardversion av studieplan som gäller kursens ämne, som upprättats av Studiefrämjandet och föreningen. Studieplanen syns inte på webben utan bara i Studiefrämjandets datorsystem.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Vet du inte i förväg vilka personer som kommer delta, så registrerar ledaren dessa på plats genom E-listan.