PM rallylydnad 15-16/8-20

PM VÄLKOMMEN TILL NORDMALINGS BHK

RALLYLYDNADSTÄVLING 15 – 16/8 2020

INFO GÄLLANDE COVID: Då SKK har ändrat sina riktlinjer från att gälla 50 personer under en dag till 50 personer på plats samtidigt gör att vi vill att du som tävlande tänker på följande saker samt vad vi som arrangör planerar.
– Undvik att ha medföljande med er. Ju färre personer vi är på plats ju lättare kan vi hålla avstånd och minska smittorisken.
– Skulle det visa sig att vi blir för många på plats samtidigt kommer vi att be medföljande att lämna
platsen under en tid.
– Vid minsta symtom på sjukdom,  feber, hosta etc. stanna hemma.
– Håll avstånd under dagen.
– Vi kommer erbjuda möjligheter att tvätta händer och handsprit.
– Prisutdelning/samlingar kommer att hållas utomhus.
– Ta med eget fika.

Plats. Nordmalings BHK, Olofsfors

Domare: Linda Landby

Tävlingssekreterare: lördag   Anette Arenborn
söndag   Iren Olofsson

Frågor och strykningar gällande lördagens NKL och AKL
Kontakta Anette Arenborn  mail: sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se

Frågor och strykningar gällande söndagens klasser FKL o MKL
Kontakta Iren Olofsson iren62voff@hotmail.com eller sms 070/3794933

Glöm inte: Medlemsbevis, vaccinationsintyg samt ev. tävlingslicens

Anmälan: Anmälan görs genom att ni vid ankomst markerar er själva på startlista som sitter uppe på
anslagstavlan utomhus. Stickprov på vaccination och medlemskap kommer att ske.

Löptik: Meddela snarast ifall din tik löper. Rastning av löptikar sker på anvisad plats.
Startar sist i klasserna.

Prisutdelning: Sker när både A och B i varje klass är klara. Rosetter till pallplacerade.
Diplom rosetter kan köpas för 60 kr. (betalning via swish eller kontanter – jämna
pengar).

Startlistor: Preliminära startlistor publiceras på sbktavling dagen före tävlingen.
Kan ändras vid strykningar/löptikar.

Försäljning: Ingen försäljning av mat/fika kommer att ske så ta med eget.

ÅTERBUD:
Återbud MÅSTE meddelas snarast så att ev. reserver kan tillfrågas.
Reserver plockas in efter den lottade ordningen.
Sker strykningar under tävlingsdagen tillfrågas den reserv (i turordning) som är på plats.
Kan reserv plockas in så återbetalas anmälningsavgiften annars kommer krav på veterinär/läkarintyg att gälla.
Reserver som ej kunnat erbjudas plats får anmälningsavgift återbetalat.
Ni som är reserver håll uppsikt på sbktavling ifall ändringar sker. I den mån det går så meddelas de reserver som erbjuds plats personligen genom mail eller sms.

TIDSPLAN.
LÖRDAG: Anmälan NKL 08.00 – 08.40
NKL           Samling: 08.50  NKL a (19 starter)
Banvandring: 09.00 NKL a  (beroende på antal tävlande så kan det bli 2 banvandringar)
Klass NKL b (18 starter) kommer att köras direkt efter klass a.
Prisutdelning
LUNCH
AKL           Anmälan senast 12.00 (övrig tider är preliminära kan bli förskjutet beroende på NKL)
Samling ca 12.20 AKL a (7 starter)
Banvandring ca 12.30
Därefter klass AKL b (7 starter) och prisutdelning

 

Söndag: Anmälan FKL 08.00 – 08.40
FKL        Samling. 08.50 FKL a (9 starter)
Banvandring: 09.00 FKL a
FKL b kommer att köras direkt efter klass a.
Prisutdelning
LUNCH
MKL       Anmälan senast 11.00
Tider är preliminära kan bli liten förskjutning
Samling ca 11.30 Därefter banvandring ev i två grupper)
Därefter  MKL b
Prisutdelning

VÄLKOMNA!!!

Vägbeskrivning:
Norrifrån:
Ta av från E:4 vid avfart Rövikens camping ta höger mot Bjurholm. Efter ca 1 km ta av vänster till Olofsfors. Direkt efter Cafe/parkering ta av höger mot skidlift/Norrfors. Direkt efter åkrarnas slut ta av till vänster in på grusvägen och klubben ligger till vänster efter en bit.

Söderifrån:
Ta av från E:4 vid avfart Röviken camping. Ta vänster i första rondellen och kör mot Bjurholm.
Efter ca 1 km ta av vänster till Olofsfors. Direkt efter Cafe/parkering ta av höger mot skidlift/Norrfors. Direkt efter åkrarnas slut ta av till vänster in på grusvägen och klubben ligger till vänster efter en bit.

VÄLKOMMEN!