Rökförbud

Angående den nya lagen som träder i kraft 1 juli 2019 kommer vi att tillåta rökning endast på anvisad plats. Läs mer