Vandringspriser

P1130711Nordmalings Brukshundklubb delar varje år ut vandringspriser/ utmärkelser till klubbmedlemmar som tävlar för NBHK. Resultat, nomineringar och motiveringar skickas tillsammans med ditt och hundens namn till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se   senast den 8 januari 2024. Mer information finns under varje rubrik:

Nordmalingskannan
Vandringspris Cinderella Lovehouse
Vandringspris Kennel Passat
Årets Rookie
Årets hund

 

Nordmalingskannan: Ett pris som delas ut i 5 kategorier, agility, rallylydnad, utställning, lydnad och bruks.  En plakett med vinnarna i respektive kategori sätts även upp i klubbstugan.

Poängsystemen gäller officiella tävlingar/utställningar under samma kalenderår, 1/1–31/12, förare får deltaga med mer än en hund, men varje hund räknas för sig.
Förare, hundens namn, arrangör, datum och poäng uppges vid inlämning av resultaten. 

Uppnår flera förare samma poäng tillfaller priset den förare som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Blir resultatet fortfarande oavgjort delas två kannor ut i den kategorin.

 

Agility

Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom agility. De åtta bästa resultaten under året räknas. Resultaten räknas även om du har mindre än åtta resultat.

Agility/Hoppklass (endast officiella tävlingar)
Placering Klass 1 Klass 2 Klass 3
1. 6 8 14
2. 5 7 13
3. 4 6 12
4. 3 5 10
5. 2 4 8
6. 2 3 6
7. 2 2 4
8. 2 2 2
9. och uppåt 1 1 1

 

Extrapoäng:

Plac 1-3 SM/ungdoms SM               30p
Plac 4-10 SM/ungdoms SM            20p
SM-kval    10p
Championat              10p
Cert/certkv                5p
Felfritt lopp               2p

 

Rallylydnad

Gäller samtliga klasser i rallylydnad (nybörjarklass – mästarklass). De tre bästa godkända tävlingspoängen under kalenderåret räknas.

Resultatet räknas ut med följande koefficienter:
Nybörjarklass koeff. 1,02
Fortsättningsklass koeff. 1,04
Avancerad klass koeff. 1,06
Mästarklass koeff. 1,08

Räkneexempel:
Nybörjarklass 100 poäng x 1,02 = 102
Fortsättning 94 poäng x 1,04 = 97,76
Fortsättning 97 poäng x 1,04 = 100,88
Summa: 300,64 + diplom i NKL10p =310,64p

Därutöver utdelas:
Extra poäng vid erhållet diplom i NKL, FKL eller AKL = +10p
Extra poäng vid erhållet championat/mästarklassdiplom = +20p

 

Lydnad

Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom lydnad. När man får tillgodoräkna sig championatspoäng får man inte poäng för 1:a pris klass 3 den tävlingen utan bara poäng för championatet.

 

Startklass Poäng
Godkänd 1
Uppflyttningsresultat 2
Lydnadsklass 1.
3:e pris 2
2:a pris 3
1:a pris 4
Lydnadsklass 2.
3:e pris 4
2:a pris 5
1:a pris 6
Lydnadsklass 3.
3:e pris 6
2:a pris 7
1:a pris 8
LD/Championat 20

Vid LD i startklass, klass 1 och klass 2 får man tillgodoräkna sig 10 extrapoäng vid den tävlingen.

Bruks

Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom brukstävlingar. När man får tillgodoräkna sig championatspoäng får man inte poäng för certet den tävlingen utan bara för championatet.

Apell Poäng
Godkänd 1
Uppfl. 2
Lägre
Godkänd 3
Uppfl. 4
Högre
Godkänd 5
Uppfl. 6
Elit
Godkänd 7
Certp 8
Champ 20
Tj. cert 15

 

Utställning

Poängräkning till årets utställningshund  hos NBHK

Du får räkna poäng enligt följande:

Excellent   1p 
CK  5p 
R Cert  5p 
R Cacib  5p 
R Nordic cert  5 p 
Cert  7p 
Nordic cert  7 p 
Cacib  7p 
BIR/BIM  10p 

BIG 

1:a  20p 
2:a  15p 
3:a  10p 
4:a  5p 

 BIS 

1:a  30p 
2:a  20p 
3:a  10p 
4:a  5p 

 BIS veteran 

1:a  30p 
2:a  20p 
3:a  10p 
4:a  5p 

 BIR veteran 

1:a  10p 

 BIM veteran 

1:a  10p 

 När resultaten skickas in ska det framgå var ni varit på utställning och datum för utställningen för att poängen räknas .

 

Årets hund och förare: Ett vandringspris som tilldelas ett klubbekipage som under året har utmärkts sig på ett eller flera sätt t.ex. klubbengagemang, tävlande, bra träningskompis mm. Nominering och motivering lämnas till styrelsen som utser ekipaget senast 31/1 2023.

Årets rookie: Ett pris som tilldelas ett klubbekipage som under året har gjort sina första tävlingar. Nomineringar lämnas till styrelsen som utser ekipaget senast 31/1 2023.

Vandringspris – Kennel Cinderella Lovehouse: Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom jakt. Läs mer här Vandringspriset, Cinderella Lovehouse.

Vandringspris – Kennel Passat: Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom utställning, lydnad och eller bruks. Läs mer här Vandringspris, Kennel Passat.