HUG

HUG

Kontaktperson Jenny Lund

Hundägarutbildningsgruppen har till uppgift att verka för att alla hundägare som vänder sig till Nordmalings Brukshundklubb ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning av god kvalitet.

Dessutom skall hundägarutbildningsgruppen arbeta för att alla medlemmar skall stimuleras till utbildning och aktivering med sin hund.

Arbetsgruppens ansvarar för i korthet:

  • Anordna hundägarutbildning på alla nivåer och inom olika aktiviteter.
  • Verka för att alla som vänder sig till Nordmalings Brukshundklubb erbjuds kurs i Nordmalings Brukshundklubb eller inom Svenska Brukshundklubben.
  • Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare och utbildade instruktörer till fortsatt utbildning.
  • Samarbetar med hundägarutbildning både på distrikts- och centralnivå genom att bl.a. sprida information och lyfter frågor från instruktörer, lärare och kursdeltagare inom Nordmalings brukshundklubb.

Länk till Svenska Brukshundsklubben/kurser hittar du här.