Mål och visioner

VISION:
NBHK är en hundklubb för alla, med ett brett utbud av aktiviteter.

Ledord: Gemenskap – Öppenhet – Tolerans

Målsättning:

  • Att marknadsföra NBHK i närområdet; Hörnefors, Nordmaling, Husum och Rundvik.
  • Att erbjuda brett utbud av aktiviteter.
  • Att aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling.