Viktigt meddelande!

Vi på Nordmalings BHK följer strikt SKK:s och SBK:s regler gällande Covid-19. Alla kurser och gruppträningar ställs in fram tills 31 maj. Nya startdatum för berörda kurser sätts när läget kring Corona lugnat ned sig och vi fått klartecken från SKK & SBK. Vi beklagar eventuellt besvär som detta orsakar er, men har allas bästa i åtanke. Vid frågor kontakta : ordförande

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/