Verksamhetsberättelser 2019

Styrelsen: Verksamhetsberättelsen från styrelsen finns att läsa HÄR.


RAS Mental

Sektorn har under året bestått av Sofie Medin (sammankallande) och Anette Arenborn.

• Den 21/9 hade vi en mycket uppskattad introduktionsträff i ”Allmän mentalkunskap- M1.” Ledare Christine Wacek med 6 st kursdeltagare.

• Den 28/9 hade vi ett uppfödar-mentaltest (MH) på klubben med åtta anmälda hundar. Beskrivare Christine Wacek, testledare Elisabeth Malm. A-fig Karin Hellquist och Anette Arenborn samt hjälpande figgarna Izzo J Dalsfelt, Sofie Medin. Sekreterare Iren Olofsson. Och till stor hjälp med förarbetet fick vi av Andreas Stolt.

Sammanställt av:
Anette Arenborn
Sofie Medin (sammankallande)
Mentalssektorn, Nordmalings Brukshundklubb


Bruks och lydnad

Sektorn har träffats vid två tillfällen under året men det mesta har vi diskuterat över telefon.
Under året hade vi ansökt om två lydnadstävlingar varav den som gick av stapeln i maj hade få anmälda, så när det närmade sig höst tävlingen togs beslut att göra om till en kvällstävling vilket resulterade i att vi fick in betydligt fler anmälningar och vi fick till en väldigt trevlig tävling.

Under Augusti och September har vi haft 5 träningskvällar i Specialmomenten Sök och 5 träningskvällar Rapport, utan instruktör, där alla ekipage hjälpt varandra utifrån egen kunskap och erfarenhet. September var även månaden som BoL hade ansvar för stugöppet. Under senhösten har vi haft öppen lydnadsträning 1 till 2 kvällar i veckan.

Sammanställt av:
Sofie Medin (sammankallande)
Lillemor Lindström


Hundägarutbildningssektorn

Sektorn har under året bestått av Jenny Lund (sammankallande) och 8 instruktörer.
Under 2019 har sektorn genomfört:

• 2 träffar.
• Uppdaterat kursmapparna.
• Sammanställt kursanmälningar samt utskick inför kursstart.
• Inköp av litteratur och tävlingsregler för utlåning i klubbstugan.
• Beställning av broschyrer med information om aktiviteter inom SBK till klubbstugan.
• Deltog vid klubbens arrangemang av Hundens dag i Nordmaling.
• 2 st. Valpkurser, med sammanlagt 19 deltagare.
• 2 st. Allmänlydnad 1. med sammanlagt 10 deltagare.
• Rallylydnadskurs, fortsättning, med 10 deltagare.
• Rallylydnadskurs, grund, med 9 deltagare.
• Agility, grund, med 4 deltagare.
• 2 planerade kurser har inte genomförts pga. för få anmälda.

Sammanställt av:
Jenny Lund (sammankallande)
HUS, Nordmalings Brukshundklubb


Utställningssektorn

Vi som sitter i sektorn är Erica Carlsson, Sammankallande, Birgitta Karlsson, Veronica Erlingsson
Vi har haft 2 utställningar 2019.
En inoff och en officiell.
Vi har även haft ringträningar med bra uppslutning.
Alla sitter kvar under 2020

Sammanställt av:
Erica Carlsson (sammankallande)


Rallylydnad

Sektor har under året bestått av Iren Olofsson (sammankallande) och Lena Edström. Sektorn har träffats inför de aktiviteter som vi planerat och genomfört. Övrig kommunikation har skett via FB och mail.

En grundkurs har hållits med 10 deltagare
En fortsättningskurs under våren med 10 deltagare
Linda Landby har under året utbildat sig till rallylydnadsdomare och blev klar i oktober.
5 dagars tävling (2 i maj, 2 i augusti samt 1 i oktober) har genomförts med totalt ca 300 starter.
Tävlingar som varit mycket uppskattade.
Två träningstävlingar har hållits under sommaren med ca 40 starter.
En inofficiell tävling med ca 30 starter.

Övriga aktiviteter har varit träningskvällar under vår, sommar och höst. Sektorn har ansvarat för stugöppet i juni. Deltagit på Hundens dag.

Sammanställt av:
Rallylydnadssektorn


Agility

Verksamhetsgruppen har bestått av Anita Hägglund (sammankallande) och Iren Olofsson. Sommarcupen hade vi i julimånad med ett 20 tal startande. En grundkurs har hållits under året med Anna-Lena som instruktör och Linn som hjälpinstruktör. Träningskvällar under sommaren. I juli arrangerade vi en två dagars tävling klass 1 med ca 320 startande. Två tunnlar, oxerpinne samt nya sandsäckar inköptes till vår hinderpark.

Under årets som gått har klubbens tävlingsekipage visat stora framgångar på tävlingsbanorna. Linn Jonsson representerade klubben på stora agility SM i Klippan, Skåne. Hon deltog också på U-SM där hon vann och blev med det direkt kvalificerad till nästa års SM.

Sammanställt av:
Agilityn