KURSER

Vi anordnar regelbundet kurser inom olika områden & discipliner.


ANMÄLNINGSVILLKOR
Kursstart och kallelse
Efter att du skickat in din anmälan till oss får du ett mail som bekräftar din plats på studiecirkeln/kursen/aktiviteten. Före start får du en skriftlig kallelse via mail med lokal och tider angivna.

Anmälningsvillkor
Anmälan till en studiecirkel/kurs/aktivitet är bindande om inget annat anges.

Avbokning
– Återtagande av anmälan innan kursstart
Du har rätt utnyttja ångerrätten och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter att vi har bekräftat din anmälan. Avbokningen sker via mail och i mailet ska dina personuppgifter samt vilken studiecirkel/kurs/aktivitet det gäller framkomma tydligt. Får vi din avbokning senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan har du rätt att få tillbaka hela din inbetalda avgift från oss. Utbetalningen sker inom 30 dagar. Detta gäller dock inte om du påbörjat aktuell studiecirkel/kurs. Ångerrätten gäller inte för föreläsningar eller liknande evenemang.

Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut har vi rätt att ta ut en avgift. Storleken på avgiften beror på våra omkostnader kring aktuell studiecirkel/kurs/aktivitet men uppgår till minst 100 kronor.

– Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du avanmäler/avbryter ditt deltagande efter kursstart är du skyldig att betala full avgift.
Om du avbryter ditt deltagande på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften med avdrag för våra omkostnader.

Inställd studiecirkel/kurs/aktivitet
Tvingas vi ställa in en studiecirkel/kurs/aktivitet har du alltid rätt att återfå din inbetalda avgift. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå din inbetalda avgift. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten/tidpunkterna för sammankomsten/sammankomsterna.

Olycksfallsförsäkring
Som medlem i Svenska brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar. Läs mer om vad det innebär på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Studietid
Studiecirkelns/kursens längd anges normalt i studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna anmälningsvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Hantering av personuppgifter enligt GDPR
I och med att du godkänner anmälningsvillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras i vårt medlemsregister med namn, adress, personnummer, eventuell medlemsnummer, e-post samt kring vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Uppgifterna används till att skicka ut kallelse till anmäld studiecirkel/kurs/aktivitet, medlemsregistrering i Svenska brukshundklubben samt redovisa deltagare i studiecirkel/kurs/aktivitet till Studiefrämjandet.

Vid frågor kring hur Studiefrämjandet hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta Studiefrämjandet, Jennifer Blomberg jennifer.blomberg@studieframjandet.se.