Hundmarschen 2023

Hundmarschen, på tisdag 12/9 kl. 18.30. Så träffas vi på Nordmalings brukshundklubb
och går en slinga på ca 5 km tillsammans. Under slingans gång kommer det att finnas
olika stationer med aktivering. Tanken är att vi går 5 km tillsammans och sedan kan man
gå 5 km en annan dag själv. Man kan anmäla sig på Svenska brukshundklubbens (SBK)
hemsida för att få en pin och diplom. Och där kan man ge ett valfritt stöd till Cancerfonden. Efter marschen så fikar vi tillsammans i klubbstugan.

Läs mer på SBK:s hemsida https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/upp-ochhoppa/hundmarschen/

Stationerna kommer att finnas uppsatta från tisdag den 12/9 kl 18.30 och hela veckan så
kan man inte gå på tisdagen kan man gå själv en annan dag. Information om sträckan och
var start kommer att finnas vid klubben på tisdag och på klubbens Facebook sida.

Vid frågor kontakta Maria Bylund mbylund67@gmail.com alt 070-60 30 262

Hjärtligt välkomna!