EXTRA NOMINERINGSPERIOD

Valberedningen för NBHK vill informera om att en EXTRA NOMINERINGSPERIOD är utlyst under perioden 15/12–15/1-2023.

Som ni redan vet så är det genom nomineringarna som valberedningen ser vilka personer som
medlemmarna tycker är bra personer för att sitta i styrelsen. Valberedningen lägger sedan sitt förslag
till årsmötet med urval av de nomineringar som inkommit. Med detta vill vi poängtera att alla som
nominerats inte per automatik kommer med i valberedningens förslag.

Valberedningen har under hösten intervjuat styrelseledamöter och ett flertal andra medlemmar (ca35-40 personer) i olika roller
inom klubben bland annat arbetsgrupper, om hur de ser på klubben, dess behov och framtid.

En extra nomineringsperiod innebär att medlemmarna får ytterligare några veckor på sig att fylla styrelsen med de personer som NBHK behöver för att leva vidare som klubb.

Nomineringsperioden i 15/11 – 15/12 gav inte tillräckligt många nomineringar att fylla styrelsen.

Valberedningens reviderade förslag 2022-12-15
Ordförande: 1 år Jenny Lund
Ledamot: 2 år (1 år kvar) Maria Bylund, kassör
Ledamot: 2 år nyval Viktoria Hedström, vice ordförande
Ledamot: 2 år nyval Anette Arenborn sekr.
Ledamot: 2 år (1 år kvar) Erica Carlsson
Ledamot: 2år Nyval Anna-Britt Coe
Ledamot: 2 år (1 år kvar) Fyllnadsval Vakant
Suppleant: 2 år (1 år kvar) Emma Wänstedt
Suppleant: 2 år Maria Blixt
Revisor: 2 år (1 år kvar) Sofia Johnels
Revisor: 2 år Nyval Vakant
Revisorssuppleant: 1 år Iren Olofsson
Revisorssuppleant: 1 år Anna-Lena Hägglund

Som tidigare skickar ni era förslag till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se senast den 15/1 med följande information:
▪ vilken funktion som avses, vilken av styrelseposterna, endast en post kan man nomineras till
▪ namn
▪ en kort presentation av den förslagna
▪ personen ska vara tillfrågad och införstådd i nomineringen av den som nominerar
▪ samt vem som nominerar

Frågor?? Ring eller mejla…
Med vänlig Hälsning och hopp om engagemang
Anita Hägglund (Sammankallande) 070-2306637
Hanna Lindgren
Lillemor Lindström