Extra nomineringsperiod 25/1 – 7/2

Hej medlemmar i Nordmalingsbrukshundklubb!  210123

Vi i valberedningen, Elisabet Nilsson och Hanna Lindgren, (Maria Bylund lämnar valberedningen pga risk för jäv, då hon nominerats till styrelsen), vill med detta brev till NBHK:s medlemmar informera om att en EXTRA NOMINERINGSPERIOD att utlysas under perioden 25/1 – 7/2.

Vi hoppas att ni uppmärksammat den senaste uppdateringen på hemsidan kring uppdateringen av valberedningens arbetsordning ”Arbetsordning till förenklat digitalt årsmöte” under punkt 7. NBHK ska följa SBK normalstadgar.

Som ni redan vet så det är genom nomineringarna som valberedningen ser vilka personer som medlemmarna tycker är bra personer för att sitta i styrelsen. Valberedningen lägger sedan sitt förslag till årsmötet med urval av de nomineringar som inkommit. Med detta vill vi poängtera att alla som nominerats inte per automatik kommer med i valberedningens förslag. Valberedningen  har under hösten intervjuat styrelseledmöter och ett flertal andra medlemmar (ca35-40 personer) i olika roller inom klubben bla. sektorer, om hur de ser på klubben, dess behov och framtid. Många har tillfrågades av valberedningen om de vill engagera sig i styrelsearbetet och de allra flesta ville inte detta.

En extra nomineringsperiod innebär att medlemmarna får ytterligare 2 veckor på sig att fylla styrelsen med de personer som NBHK behöver för att leva vidare som klubb.

Nomineringsperioden i 15/11 – 15/12 gav inte tillräckligt många nomineringar att fylla styrelsen. När ni nominerar ni igen efter valberedningen tidigare kända förslag (15/11- 15/12).

Ordförande: vakant                                                                           

Ledamot: (1 år kvar) Birgitta Karlsson, kassör

Ledamot: 2 år nyval vakant                                                            

Ledamot: 2 år nyval vakant                                                            

Ledamot: 2 år nyval vakant                                                            

Ledamot: 1år Fyllnadsval vakant                                                  

Ledamot: 1år Fyllnadsval vakant                                                  

Suppleant: 1 år nyval Natalie De Wall                                       

Suppleant: 1 år nyval Linda Widmark

                            

Som tidigare skickar ni era förslag till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se

senast 7/2 med följande information:

  • vilken funktion som avses, vilken av styrelseposterna, endast en post kan man nomineras till
  • namn
  • en kort presentation av den förslagna
  • personen ska vara tillfrågad och införstådd i nomineringen av den som nominerar
  • samt vem som nominerar

 

Sittande valberedning kommer att avgå i och med årsmötet. Då årsmötet kommer att ske digitalt ligger det på valberedningen att ge förslag till ny valberedning, enligt mötesordning för digitalt årsmöte (här gäller den digital mötesordningen). Under den extra nomineringsperioden kommer valberedningen att tillfråga medlemmar om intresse att sitta i valberedningen 2022. Valberedningen 2022 kommer alltså att väljas under det digitala årsmötet.

Frågor??  Ring eller mejla…

Med vänlig Hälsning och hopp om engagemang

Elisabet Nilsson sammankallande 070-586 93 81 bitte.nilsson2@gmail.com

Hanna Lindgren 072-513 80 11