Allmänlydnadskurs

Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle. Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt samt relation mellan hundägare och hund.

Läs mer och anmäla: allmänlydnadskurs
Varmt välkomna på kurs i vår!