Kursbeskrivningar


Här hittar du beskrivningar på de vanligaste kurserna som ges vid Nordmalings brukshundklubb. Vilka kurser som erbjuds för tillfället beror på önskemål från medlemmar och vilka instruktörer som finns tillgängliga.


Valpkurs

Ålder: 3-6 månader
Antal träffar: 6 ggr
Kurslitteratur: Från valp till stjärna – Maria Brandel samt Allmänlydnadsboken – Inki Sjösten

Kursinnehåll:

Kursen ger dig en introduktion i konsten att ha valp i såväl teori som praktik. Hundägare och valp får även goda förutsättningar för fortsatt lärande. Den har som mål att utveckla en god kontakt och relation mellan hundägare och valp. Genomgångar om valpens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos valpen. Kursen ger hundägaren kunskap om valpens behov av aktivering, skötsel samt känna till den ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.


Allmänlydnad 1

Ålder: Från 7 månader
Antal träffar: 10 ggr
Kurslitteratur: Allmänlydnadsboken – Inki Sjösten

Kursinnehåll:

Allmänlydnad är det som hunden bör lyssna till för att den ska fungera i vardagen och i dagens samhälle. Kursens huvudsakliga målsättning är utveckla en god kontakt och relation mellan hundägare och hund. Genomgångar om hundens utveckling samt den vardagliga uppfostran och hur du som hundägare kan agera för att förstärka ett önskat beteende och hindra felaktigt beteende hos hunden.

Kursen är uppbyggd efter ’Allmänlydnadspasset’ där vissa bestämda moment ingår som t.ex. passivitet, inkallning, kvarsittande, tyst i bilen, gå fint i koppel och hantering. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål. Kursen avslutas med en kontroll av alla momenten i ’Allmänlydnadspasset’ och hundägaren ska ha fått kunskap om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till den ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.


Allmänlydnad 2

Ålder: Från 10 månader
Antal träffar: 10 ggr
Förkunskapskrav: Allmänlydnad 1 el. god allmänlydnad (kommer t.ex. på inkallning)
Kurslitteratur: Allmänlydnadsboken – Inki Sjösten

Kursinnehåll:

Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa hundens färdigheter i de grundläggande övningarna. Det kan handla om att utveckla störningsträningen, att träna på olika platser i samhället mm, vilket leder till att hunden blir lydig i alla vardagliga situationer. Utöver det kan kursen riktas mot hundägarens egna mål och den är en bra början för den som har intresse att i framtiden tävla med sin hund. Hundägaren får även kunskaper om hundens behov av aktivering, skötsel samt känna till den ansvarsbestämmelser som hundägandet innebär.


Bruks/Appellkurs

Antal träffar: 8 ggr
Förkunskapskrav: Genomförd allmänlydnadskurs

Kursinnehåll:
Kursen är till för dig som vill börja tävla i brukslydnadens lägsta klass, appell, och vill lära dig mer om lydnadsmomenten. Den vänder sig även till dig som vill förbättra dina kunskaper inom lydnadsgrenarna och vill fortsätta mot lägre klass. Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar svårighetsgraden. Hundägaren ska efter genomförd kurs ha:

 • Kunskaper om hur momenten appellklass lärs in och tränas.
 • Kännedom om tävlingsregler.
 • Kännedom om hur det går till på tävling.

De olika momenten som ingår i kursen:

 • Linförighet
 • Framförgående
 • Platsläggande
 • Inkallande
 • Apportering
 • Hopp över hinder
 • Platsliggande
 • Specialmoment
 • Tillvalsmoment
  • Alternativ 1: budföring + spår
  • Alternativ 2: budföring + rapport
  • Alternativ 3: budföring + sök
  • Alternativ 4: budföring + patrull

Agility grundkurs

Ålder: Från 1 år
Förkunskaper: Hunden skall kunna vara lös bland andra hundar, komma på inkallning och kunna sitt och ligg.
Kurslitteratur: Agility på enkelt vis – Marie Hansson

Kursinnehåll:
Vi tränar hunden att kunna utföra alla hinder. Föraren skall få en insikt i hur man bäst tränar sin hund för att undvika risken för skador samt att hunden inte lär sig fel. Hunden ska vara frisk (dvs. inte ha problem med höfter, rygg eller armbågar) för att få genomföra kursen.


Agility fortsättningskurs

Antal träffar: 8 ggr
Förkunskaper: Agility grundkurs
Kurslitteratur: Agility för nybörjare – Marie Hansson

Kursinnehåll:
Kursen fortsätter hinderträningen men kommer även in på hur förarens agerande på plan påverkar hunden. Lära föraren att styra (handla) sin egen hund.


Agility tävlingsinriktad

Antal träffar: 8 ggr
Förkunskaper: Agility fortsättningskurs

Kursinnehåll:
Målsättningen är att vidarutveckla ekipagen i sin tävlingskarriär.


Rallylydnad

Ålder: Från 10 månader
Förkunskaper: Bra kontakt med hunden är en fördel

Kursinnehåll:
Rallylydnadens grunder i tanke och träning, i första hand momenten i nybörjarklass. Tävlingsregler ingår även i kursen.


Rallylydnad fortsättningskurs

Antal träffar: 6 ggr
Förkunskaper: Rallylydnad grundkurs


Aktiveringskurs allmän

Ålder: Från 7 månader
Förkunskaper: Genomförd allmänlydnadskurs

Kursinnehåll:
Aktiveringskursen syftar till att stimulera hundägare och hund till en givande samvaro. Det är en kurs för medlemmar som har gått ett antal kurser däribland allmänlydnadskurs och vill träna vidare med sin hund men som inte har målet att tävla. Kursen lämpar sig även för medlemmar som i framtiden vill tävla men som ännu inte riktigt är färdiga att gå en tävlingskurs. Det är viktigt att hundägaren har grundläggande kontakt och allmänlydnad på sin hund.

Aktivieringskursen innehåller smakprov på några moment ur den blandade verksamhet som brukshundklubben erbjuder några lydnads-, bruks-, och bevakningsmoment. Exempelvis: gå fint, agilitytunnel, apportering, vindmarkering, spårning, uppletande m.m. För att nå kunskap runt de olika momenten utnyttjar vi instruktörer med olika kompetens.