Appellkurs spår och lydnad

I appellklass ingår ett specialmoment(Spår/Rapport/Sök), budföring och 6 lydnadsmoment, lydnadsmomenten är samma oberoende av specialmoment. Kursen är riktat till hundägare som vill tävla i appellklass med sin hund i specialmoment spår. Det är en grundkurs och fokus kommer att vara grunderna för spår- och lydnadsinlärning. Målsättningen är att ge ekipagen en bra grund för att tävla i appellspår. All inlärning och träning bygger på belöningsträning dvs att rätt beteende belönas. Regler för bruksprov kommer att användas för målbilden men även till grundträningens delar. Under kursen kommer ekipagen att samarbeta i mindre grupper där man handleder varandra i träningen och det kommer även att vara läxa mellan kurstillfällena.

Kursstart: Söndag den 5 augusti kl. 18.00

Antal träffar: 6 gånger, övriga kurstillfället är 9/8, 12/8, 15/8 och 18/8(dubbeltillfälle).

Deltagare: minst 4 max 9.

Kurslitteratur: Regler Bruksprov giltig tom 2021-12-31, finns att köpa vid första kurstillfället för 60 kr.

Kostnad: 720 kr

Ålder på hunden: Från 10 månader

Förkunskaper: God allmänlydnad och gärna genomfört Allmänlydnad 1 (viktigt att hunden kommer t.ex. på inkallning och kan kommando som sitt och ligg med eller utan hjälper).

Sista anmälningsdag: 24 juli

Instruktör: Jenny Lund som är utbildad instruktör för bruks-/tävlingslydnad och har haft flera kurser. Hon tränar samt tävlar aktivt i bruks och lydnad med sin egen hund.

Vid bruksprov får endast raser som är registrerade hos SKK delta, detta är inget krav för att gå kursen men man får inte delta på bruksprov så renrasiga hundar har förtur till kursen.