Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2016 består av:

Frida Brännström, sammankallande

Nina Viklund

Lars Lindberg

Valberedningen nås enklast via mejl: valberedning@nordmalingsbrukshundklubb.se

Välkomna att kontakta valberedningen om du vill hjälpa till med klubbens verksamhet!