Valberedning

Valberedningen för verksamhetsåret 2018 består av:

Elin Dahlsfält
070-587 88 57

Elisabeth Nilsson
070-586 93 81

Valberedningen nås också via mejl: valberedning@nordmalingsbrukshundklubb.se

Välkomna att kontakta valberedningen om du vill hjälpa till med klubbens verksamhet!