Årsmöte 2020

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE FÖR NORDMALINGS BRUKSHUNDKLUBB


Plats: Klubbstugan i Olofsfors
När: Tisdagen 25/2-20
Klockan: 19.00

Samtliga handlingar finns att tillgå på plats. Verksamhetsberättelserna finns att läsa HÄR.

Vill du ta del av handlingarna innan årsmötet kan kontakta Sofia Johnels som kan låsa upp för åtkomst av handlingarna.INNEHÅLL VID ÅRSMÖTET:
o Årsmötets genomförande
o Avtackningar
o Förtjänsttecken
o Vandringspriser
o Kannorna

Motioner skall vara ordförande tillhanda senast 1 februari 2020

Vi bjuder på fika & trevligt sällskap.

VARMT VÄLKOMNA!


DAGORDNING:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande

4. Styrelsens anmälan om protokollförare

5. Val av två justerare/rösträknare

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av dagordningen

8. Genomgång av:
a. Verksamhetsberättelse för 2019
b. Balans- och resultaträkning
c. Revisionsberättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Genomgång av styrelsens förslag på:
a. Mål
b. Budget
c. Medlemsavgift
d. Sektorer

11. Beslut i ärende enligt punkt 10

12. Information om planer för att nå målen

13. Val av ordförande

14. Val av ordinarie ledamöter

15. Val av suppleanter

16. Val av revisorer

17. Val av revisorssuppleanter

18. Val av valberedning

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-18

20. Motioner

21. Ärenden från styrelsen.
– Marknaden

22. Övriga frågor

23. Avtackningar

24. Utdelande av förtjänsttecken och vandringspriser

25. Mötets avslutande